Wspierający

Instytucje wspierające

1.04-31.12Urząd Powiatu Polickiego

Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

” Prowadzenie na terenie Powiatu Polickiego domowej i/ lub stacjonarnej opieki paliatywno-hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych”.- okres realizacji zadania 1.04-31.12.2024r. , kwota dotacji 35000,00 zł

” Prowadzenie na terenie Powiatu Polickiego domowej i/lub stacjonarnej opieki paliatywno-hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie  chorych”- okres realizacji zadania 1.04-31.12.2023r., kwota dotacji 35000,00 zł                                                                                                                                                       ” Prowadzenie na terenie Powiatu Polickiego domowej i/lub stacjonarnej opieki paliatywno-hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie  chorych”- okres realizacji zadania 1.03-31.12.2022r., kwota dotacji 35000,00 zł                                                                                                                                              “Prowadzenie działalności paliatywno-hospicyjnej”- okres realizacji zadania 31.03-31.12.2021r., kwota dotacji 30.000,00 zł.                                    „ Prowadzenie działalności paliatywno- hospicyjnej” okres realizacji zadania 31.03 -31.12.2020r., kwota dotacji 25 000,00 zł.
” Prowadzenie na terenie Powiatu Polickiego domowej opieki hospicyjnej (hospicyjnego zespołu opieki domowej)dla terminalnie i nieuleczalnie chorych”. Okres realizacji zadania 14.02.201931.12.2019r., kwota dotacji 25 000,00 zł.
” Prowadzenie na terenie Powiatu Polickiego domowej opieki hospicyjnej (hospicyjnego zespołu opieki domowej)dla terminalnie i nieuleczalnie chorych”. Okres realizacji zadania 7.0231.12.2018r., kwota dotacji 20 000,00 zł.
” Prowadzenie na terenie Powiatu Polickiego domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych” okres realizacji zadania 17.02.2017 31.12.2017r, kwota dotacji 20 000,00 zł.
” Prowadzenie na terenie Powiatu Polickiego domowej opieki hospicyjnej (hospicyjnego zespołu opieki domowej) dla terminalnie i nieuleczalnie chorych”. Okres realizacji zadania : 09.03- 31.12. 2016 r , kwot dotacji 20 000,00 zł.

    Urząd Gminy Police

Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

 Festyn ” Ciesz się zdrowiem”- okres realizacji zadania 15.05-7.06.2024r kwota dotacji 5000,00 zł

” Prowadzenie hospicjum domowego i stacjonarnego dls dorosłych osób nieuleczalnie chorych”- okres realizacji zadania 01.01-31.12.2024r. kwota dotacji 60 000,00 zł

” Prowadzenie hospicjum domowego i hospicjum stacjonarnego dla osób nieuleczalnie chorych” –   okres realizacji zadania 1.01-31.12.2023r. kwota dotacji 53 000,00 zł.

„Prowadzenie hospicjum domowego i hospicjum stacjonarnego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych”- okres realizacji zadania 1.01-31.12.2022r., kwota dotacji 53000,00 zł
” Prowadzenie hospicjum domowego i hospicjum stacjonarnego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych.”-okres realizacji zadania 1.01- 31.12.2021r., kwota dotacji 50000,00 zł” Prowadzenie hospicjum domowego i stacjonarnego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych “okres realizacji zadania 4.01-31.12.2021r , kwota dotacji 50000,00 zł
“Prowadzenie hospicjum domowego i stacjonarnego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych
“okres realizacji zadania 2.01-31.12.2020r , kwota dotacji 46000,00 zł
” Prowadzenie hospicjum domowego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych okres realizacji zadania 2.01.-31.12.2019r, kwota dotacji 30000,00 zł.
” Prowadzenie hospicjum domowego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych “okres realizacji zadania 2.01.-31.12.2018r, kwota dotacji 30000,00 zł.
” Prowadzenie hospicjum domowego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych” okres realizacji zadania : 01.01.2017r. – 31.12.2017r; kwota dotacji 27 650,00 zł
” Prowadzenie hospicjum domowego dl dorosłych osób nieuleczalnie chorych okres realizacji zadania:4.01- 31.12. 2016r, kwota dotacji 27 650,00 zł.

 

 Urząd Gminy Kołbaskowo

Wsparcie zadania publicznego pod nazwą:

” Wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz 633), poprzez organizowanie domowej i stacjonarnej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2024 roku. „- okres realizacji zadania 03.01- 31.12.2024 r. , kwota dotacji 55000,00 zł 

” Wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz 633), poprzez organizowanie domowej i stacjonarnej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2023 roku. „- okres realizacji zadania 03.01- 31.12.2023 r. , kwota dotacji 55000,00 zł

„Wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej( t.j. Dz.U. z 2920r., poz.295), poprzez organizowanie domowej i stacjonarnej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2022 roku.”- okres realizacji zadania 12.01- 31.12.2022r., kwota dotacji 55000,00 zł
” Wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej( t.j. Dz.U. z 2920r., poz.295), poprzez organizowanie domowej i stacjonarnej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2021 roku.”- okres realizacji zadania 8.02-31.12.2021r., kwota dotacji 20000,00 zł
” Wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej9 t.j. Dz.U. z 2018r. poz 2190) poprzez organizowanie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnej nieuleczalnie chorych” okres realizacji zadania 17.02.2020r.- 31.12. 2020r; kwota dotacji 20 000,00 zł
” Wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej9 t.j. Dz.U. z 2018r. poz 2190) poprzez organizowanie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnej nieuleczalnie chorych” okres realizacji zadania 25.01.2019r.- 31.12. 2019r; kwota dotacji 15 000,00 zł
” Wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej9 t.j. Dz.U. z 2018r. poz 2190) poprzez organizowanie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnej nieuleczalnie chorych “okres realizacji zadania 18.01.2018r.- 31.12. 2018r; kwota dotacji 13 000,00 zł
” Powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2017 roku. “okres realizacji zadania 25.01.2017r.- 31.12. 2017r; kwota dotacji 13000,00 zł
” Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych” .Okres realizacji zadania:
9.03-31.12.2016r; kwota dotacji 5 000,00 zł.

  Urząd Gminy Dobra

Wsparcie zadania publicznego pod nazwą:

„Opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2024r.” -okres realizacji zadania 15.01-15.12.2024r, kwota dotacji 40 000,00 zł

” Opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2023r.” – okres realizacji zadania 20.01-15.12.2023r, kwota dotacji 30 000,00 zł.

 „Opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2022r.” – okres realizacji zadania 10.01-15.12.2022r., kwota dotacji 30000,00 zł
“Opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2021r.” – okres realizacji zadania 20.01-15.12.2021r., kwota dotacji 25000,00 zł
” Opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2020roku “. Okres realizacji zadania 16.01.2020r.- 15.12.2020r; kwota dotacji 20000,00 zł.
” Opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2019roku “. Okres realizacji zadania 8.01.2019r.- 15.12.2019r; kwota dotacji 15000,00 zł.
” Opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2019roku “. Okres realizacji zadania 8.01.2019r.- 15.12.2019r; kwota dotacji 15000,00 zł.
” Opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2018roku “. Okres realizacji zadania 11.01.2018r.- 15.12.2018r; kwota dotacji 15000,00 zł.
” Opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2017 roku “. Okres realizacji zadania 10.01.2017r.- 15.12.2017r; kwota dotacji 10000,00 zł.
” Opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną”. Okres realizacji zadania: 10.01- 15.12.2016r; kwota dotacji 5 000,00 zł.

Nowe Warpno

Wsparcie zadania publicznego pod nazwą:

„Prowadzenie Hospicjum Domowego I Stacjonarnego Dla Dorosłych Osób Nieuleczalnie Chorych”. Okres realizacji zadania 1.03-31.05.2023r; kwota dotacji 10000,00 zł.

 

Kontakt

Biuro czynne

poniedziałek-piątek
godz 9.00-14.30

Siedziba

ul. Szczecińska 12,
72-004 Tanowo

Dyrektor HKA Agnieszka Mazur-Czajka tel. 573979998

Organizacja Pożytku Publicznego: KRS 0000161200

Numer konta:
Pekao S.A I o w Policach 93 1240 3943 1111 0010 1010 6526

NIP: 955-20-68-124, Regon: 812608003

 

Bądź na bieżąco

Budowa zakończyła się sukcesem dzięki 1,5% i dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 RPZP.09.01.00-32- 0001/16 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy