Nasza historia

Historia powstania Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów

Idea powołania Stowarzyszenia pojawiła się w 2003 r.. Inicjatorem działań zmierzających do jej zrealizowania był ks. Marek Kujawski ze Zgromadzenia Palotynów, twórca ruchu hospicyjnego na Pomorzu Zachodnim, założyciel oraz wieloletni dyrektor i opiekun duchowy stacjonarnego hospicjum – Gościniec Królowej Apostołów w Szczecinie.
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia, w którym wzięło udział 31 osób odbyło się w dniu 22 lutego 2003 r. w Urzędzie Miasta Szczecin.. Gmina Miasta Szczecin była przychylna inicjatywie powołania nowego stowarzyszenia. Efektem zebrania było podjęcie uchwały o powołaniu Stowarzyszenia. Zebranie nadało Stowarzyszeniu statut oraz wybrało Komitet Założycielski. W skład komitetu weszli Beata Ciborowska, Maria Cygan i Robert Grasza. Zadaniem komitetu było przeprowadzenie prac rejestracyjnych Stowarzyszenia.
22 marca 2003 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia dokonało wyboru pierwszych władz organizacji. Prezesem Stowarzyszenia została Lucyna Wnuczyńska. Wybrano także pozostałych członków zarządu oraz wyłoniono drugi organ Stowarzyszenia, komisję rewizyjną. 9 maja 2003 r. Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Początki posługi hospicyjnej Stowarzyszenia były bardzo trudne, doskwierał przede wszystkim brak lokalu, w którym Stowarzyszenie mogło działać. Próby uzyskania lokalu od Miasta Szczecin zakończyły się fiaskiem, gdyż poparcie szczecińskiej gminy dla Stowarzyszenia z czasem gwałtowanie zmalało. W lutym 2005 r. walne zebranie członków Stowarzyszenia dokonało zmiany prezesa Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu została Aleksandra Mazur-Woroniecka. Nowy Zarząd określił kierunek aktywności hospicyjnej Stowarzyszenia. Uznano, że Stowarzyszenie skupi swą działalność na obszarze powiatu polickiego. Gmina Police przychylnie odniosła się do inicjatywy. Dowodem zaangażowania polickiej gminy było oddanie Stowarzyszeniu w użytek lokalu, który po przeprowadzeniu gruntownego remontu, siłami Stowarzyszenia, służył jako siedziba organizacji. Pod koniec roku 2005 Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów uzyskało prawny status organizacji pożytku publicznego.
Celem działania Stowarzyszenia jest niesienie medycznej i nie medycznej opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby nowotworowej, oraz udziela wsparcia ich rodzinom.
Do dyspozycji chorych i ich rodzin są lekarze, pielęgniarki, psychologowie, rehabilitanci, duszpasterz i pracownik socjalny. W uzasadnionych przypadkach służymy pomocą socjalną. Użyczamy naszym podopiecznym specjalistycznego sprzętu medycznego takiego jak łóżka elektryczne , materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu itd.
Świadcząc hospicyjną opiekę domową dla mieszkańców powiatu polickiego niejednokrotnie spotykaliśmy się sytuacją gdy chory wymagał  stacjonarnej opieki hospicyjnej jednakże nie uzyskał jej z powodu braku miejsc w istniejącym hospicjum stacjonarnym. Świadomość potrzeb związanych z opieką nad chorymi na choroby nowotworowe spowodowała, że postanowiliśmy podjąć trud budowy hospicjum stacjonarnego na terenie powiatu polickiego. Na ten cel pozyskaliśmy ziemię i budynek do adaptacji i rozbudowy. Przy wsparciu finansowym Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udało się wybudować hospicjum stacjonarne, które zostało otwarte 1.07.20219r.
Od tego momentu stowarzyszenie prowadzi opiekę domową, stacjonarną i poradnię medycyny paliatywnej.
Wszystkie nasze działania są pełnione nieodpłatnie . Środki na prowadzenie świadczeń pochodzą z kontraktu NFZ, przystępujemy do konkursów na prowadzenie opieki hospicyjnej w gminach powiatu polickiego a także ze zbiórki 1% podatku, darowizn i zbiórek do puszek.

 

Aby przybliżyć ideę wolontariatu i opieki hospicyjnej uczestniczymy we wszelkich festynach i targach organizowanych w powiecie polickim. Ponadto sami organizujemy coroczny festyn dla mieszkańców. Nasi wolontariusze medyczni i nie medyczni, aby podnosić swoje kwalifikacji uczestniczą w szkoleniach w całej Polsce. Sami również organizujemy konferencje na które zapraszamy gości z Polski i Niemiec. Wszystko to służy pogłębianiu naszej wiedzy.
Zadaniem Stowarzyszenia jest także pozyskiwanie nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia opieki hospicyjnej. Współpracujemy z hospicjami w Paswalku i Greifswaldzie na terenie Niemiec.
Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów jest organizacją świecką.

Kontakt

Biuro czynne

poniedziałek-piątek
godz 9.00-14.30

Siedziba

ul. Szczecińska 12,
72-004 Tanowo

Dyrektor HKA Agnieszka Mazur-Czajka tel. 573979998

Organizacja Pożytku Publicznego: KRS 0000161200

Numer konta:
Pekao S.A I o w Policach 93 1240 3943 1111 0010 1010 6526

NIP: 955-20-68-124, Regon: 812608003

 

Bądź na bieżąco

Budowa zakończyła się sukcesem dzięki 1,5% i dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 RPZP.09.01.00-32- 0001/16 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy