WOLONTARIAT

DLA KAŻDEGO

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie poszukuje osób chętnych do wolontariatu, m.in. do prac porządkowych, gospodarczych i osób towarzyszących chorym.

W związku z tym, że bierzemy udział w projekcie Szkoła Dobrego Wolontariatu i pozyskaliśmy środki finansowe z Narodowego Instytutu Wolności na realizację zadania pod tytułem: Wolontariat dla każdego, ogłaszamy konkurs na minigranty, na inicjatywy wolontariackie.

CEL: autorski projekt realizowany przez wolontariuszy (min. dwie osoby) na rzecz Hospicjum w Tanowie

WARTOŚĆ: 4 minigranty po 2000,00 zł. każdy

TERMIN REALIZACJI: do 31.12.2023 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni w hospicjum (ul. Szczecińska 12 w Tanowie) w godz. pon.-pt. 9:00 – 14:00, mail: wolontariat@hospicjum-tanowo.pl lub telefoniczny pod numerem 91 8173989 lub 573 974 662.

Projekt dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030

#narodowyinstytutwoloności #korpussolidarności #szkoładobregowolontariatu #komitetdosprawpożytkupublicznego

Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy